Hulpverleners Voor Autonomie

Doel 

Een einde brengen aan alle psychologische schade die de coronacrisis veroorzaakt.

Hoe ?

Verenigen! Gezocht: psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers, en alle andere geestelijke hulpverleners die willen helpen met

1) Onderzoek naar psychologische tactieken die gebruikt worden zodat wij de regering hiervoor aansprakelijk kunnen stellen.

2) Samen middels open debat antwoord te kunnen geven op de vraag: Hoe krijgen wij de mensen uit hun angst/ tunnelvisie.

Waarom?

Medisch, maatschappelijk en psychosociaal heeft de coronacrisis de mensheid enorm veel schade toegebracht. Enkele psychische gevolgen van de lockdowns zijn: Stress, angst obsessies, persoonlijke conflicten, frustratie, depressie, huiselijk geweld, mishandeling, misbruik, taal ontwikkelingsstoornissen en zelfmoorden. Hulpverleners dienen zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig te gedragen.

Onderzoek ?

Verder staat in de beroepscodes van psychosociale hulpverleners dat zij geen misbruik zullen maken van hun psychologische kennis, ook niet onder druk.Verder dienen zij de verantwoordelijkheid voor de samenleving en het vertrouwen dat men heeft in de psychologie niet te beschamen.

Bij ieder vermoeden van misbruik met betrekking tot psychologische kennis is het dan ook een verantwoording om dit naar buiten te brengen.

Onder het mom van optimale bescherming en het moeten waarborgen van 100 % veiligheid, wordt een lockdown als pressiemiddel opgelegd. Dit met als doel de mensheid dusdanig in wanhoop brengen, dat ze vrijwillig hun autonomie en zelfbeschikkingsrecht opgeven zonder zich ervan bewust te zijn. Dit is onacceptabel en dient per direct te stoppen.